Strona główna Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna w obecnym kształcie obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Ulgę tą reguluje art. 26h ustawy PIT, zaś zwolnienie przedmiotowe art. 21 ust. 1 pkt 129a tej ustawy. W ustawie o ryczałcie ulga termomodernizacyjna znajduje swoje umocowanie w art. 11.

Celem ulgi modernizacyjnej jest wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Aby skorzystać z Ulgi Termomodernizacyjnej trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości służącej na cele mieszkaniowe. Ulgę termomodernizacyjną można wykorzystać również w związku z montażem instalacji fotowoltaicznej przy czym może ona być zlokalizowana zarówno na dachu budynku mieszkalnego, dachu budynku gospodarczego lub na gruncie. Z możliwości odliczenie mogą skorzystać podatnicy rozliczający się według skali podatkowej (17% lub 32%) lub jednolitej 19% stawki podatkowej jak również opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zamów instalację fotowoltaiczną w Manta Green Energy

Poczekaj na zainstalowanie licznika dwukierunkowego oraz na przesłanie przez zakład energetyczny zaświadczenia o przyłączeniu elektrowni fotowoltaicznej do sieci

Skompletuj wszystkie dokumenty: umowę, zaświadczenie z zakładu energetycznego, potwierdzenie wpłat

W rocznym zeznaniu podatkowym rozlicz swoją instalację i otrzymaj zwrot na Twoje konto

O czym musisz pamiętać:

  • musisz być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości
  • faktura wystawiona musi być na nazwisko osoby ubiegającej się o zwrot (musisz udowodnić, że poniosłeś koszt instalacji)
  • górna granica kosztów poniesionych na termomodernizację, w tym na fotowoltaikę, wynosi 53 tys. zł
  • kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek
  • odliczeniu nie podlegają kwoty sfinansowane z programów prowadzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • odliczeniu nie podlegają wydatki, które zostały zaliczone przez podatnika jako koszty uzyskania przychodu