Strona główna Pompy ciepła

Pompy ciepła

Firma MANTA GREEN ENERGY jest oficjalnym partnerem biznesowym firmy Hitachi oraz oficjalnym dystrybutorem urządzeń grzewczych takich jakich pompy ciepła. Grono naszych klientów jest bardzo zróżnicowane – zaliczają się do niego przede wszystkim klienci indywidualni, ale także duże przedsiębiorstwa czy instytucje publiczne.

Łatwy i szybki montaż

Zarówno w przypadku modernizowanej, jak i nowej instalacji grzewczej.

DC Inverter

Technologia zwiększająca komfort i oszczędność energii.

Ekologiczne czynniki chłodnicze

Ekologiczny czynnik chłodniczy R410A, który nie powoduje degradacji warstwy ozonowej.

POMPY CIEPŁA MONOBLOK

POMPY CIEPŁA MONOBLOK HITACHI

HITACHI YUTAKI M

Karta produktu

Pompa ciepła Yutaki M to elastyczne rozwiązanie przeznaczone do modernizacji istniejących instalacji oraz stanowiące kompletne rozwiązanie do stosowania w nowych budynkach. Pompa ciepła Yutaki M jest wyposażona w sprężarkę DC Inverter, dzięki czemu moc cieplna systemu ogrzewania może być precyzyjnie dopasowana do chwilowego zapotrzebowania na ciepło. Dzięki zastosowaniu wtrysku ciekłego czynnika roboczego do systemu chłodzenia sprężarki pompy ciepła Yutaki M mogą pracować w zakresie temperatury zewnętrznej od - 20°C do + 40°C. Temperatura wody grzewczej może być regulowana w zakresie od 20°C do 65°C, w zależności od temperatury zewnętrznej, za pomocą odpowiedniego sterownika. Dzięki możliwości pracy w trybie biwalentnym do pompy ciepła Yutaki M mogą być przyłączone inne systemy grzewcze. Pompy te mają również przyłącze do zasobnika ciepłej wody.

POMPY CIEPŁA SPLIT

POMPY CIEPŁA SPLIT HITACHI

HITACHI YUTAKI S

Karta produktu

Pompa ciepła powietrze-woda Yutaki S to wysokowydajne rozwiązanie typu split z jedną jednostką wewnętrzną i jedną zewnętrzną firmy Hitachi. Pompa zasila wodą grzewczą grzejniki niskotemperaturowe, systemy ogrzewania podłogowego lub systemy mieszane, zgodnie z życzeniem i potrzebami użytkowników.
Co więcej, dzięki połączeniu z zasobnikiem ciepłej wody, może ona produkować CWU. Konfiguracja sterowania obiegiem wody dokładnie pokrywa zapotrzebowanie na ciepło. Przy rosnącej temperaturze zewnętrznej system obniża temperaturę wody grzewczej (krzywa grzewcza), co daje możliwości na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania. Temperatura wody grzewczej osiąga wartości od 18℃ do 48℃. W zależności od potrzeb, dzięki zastosowaniu pompy ciepła w systemie grzewczym z klimakonwektorami, może być ona przełączona na tryb „chłodzenia”. Pozostałe funkcje dodatkowe, to m. in. funkcja zapobiegania rozwojowi bakterii Legionella, która jest automatycznie włączana raz w tygodniu i może być ręcznie wyłączana.