Strona główna Obniżenie podatku rolnego

Obniżenie podatku rolnego

Zarówno rolnicy, jak i hodowcy korzystają z wielu urządzeń, których utrzymanie wiąże się z wysokimi opłatami za energię elektryczną. Tak, jak słońce pomaga roślinom w ich wzroście, tak energia słoneczna wykorzystywana w systemach fotowoltaicznych może wpłynąć na wzrost wartości gospodarstwa. Na własnej elektrowni słonecznej można wiele zaoszczędzić a dodatkowo uniezależnić się od wzrostów cen energii elektrycznej.

Instalacje montujemy zarówno na domach, jak i na stodołach, kurnikach i innych budowlach, a także na gruncie.

Przewiń w dół

Instalacja fotowoltaiczna dla gospodarstwa rolnego może być tańsza o 25%

Jeśli jesteś płatnikiem podatku rolnego zgodnie z prawem możesz odliczyć 25% wartości inwestycji w Twoją instalację. Odliczenie dotyczy podatku od gruntów położonych na terenie gminy, w której została zrealizowana inwestycja (Podstawa prawna: Art. 13 Ustawy o podatku rolnym 2017 (Dz.U. 2016, poz. 617)).
Zasady przyznawania ulgi przez urząd gminy są podobne dla rolnika ryczałtowego i dla tego, który jest czynnym podatnikiem VAT. Jednak rolnicy będący VAT-owcami mogą dodatkowo odliczyć całość podatku VAT od montażu fotowoltaicznej instalacji.
Dlatego też instalacja fotowoltaiczna w gospodarstwie rolnym może być nawet bardziej opłacalna niż w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych lub usługowych.

O czym musisz pamiętać:

  • Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego m.in: osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom, nieposiadającym osobowości prawnej, które są m.in.: właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów
  • Ulga inwestycyjna nie przysługuje jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami pochodzącymi ze środków publicznych. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt (burmistrz, prezydent). W przypadku skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd